“Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu” yönetmeliği yayımlandı

“Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu” hakkındaki yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sermaye devletinin nitelikli ucuz iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla, meslek liselerine ve yüksekokullarına yönelik politikaları doğrultusunda gündeme getirilen Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu yönetmeliği bugün yürürlüğe girdi.

2017 yılının Haziran ayında meclisten geçen “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu” hakkındaki yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurulun; YÖK başkanı başkanlığında oluşturulacağı, “meslek yüksekokul müdürleri arasından Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen bir müdür, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen görevlendirilen başkan dışında toplam beş üye”den oluşacağı ifade edildi.

Eğitim Sen: Yükseköğretim sisteminin ikinci YÖK’ü

Yönetmeliğe ilişkin Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, “meslek liselerindeki dönüşüme paralel biçimde ve gençlerin işçileştirilmesi amacına uygun şekilde mesleki eğitimin tüm kademelerinde eşgüdümü sağlamak istemektedir” denildi.

Kurula ilişkin yönetmelikten yapılan alıntılarla görevlerinin aktarıldığı açıklamada, AKP hükümeti ve MEB’in politikalarının, eğitimdeki sorunları çözmekten uzak olduğu belirtildi.

Açıklamada, mesleki eğitimle ilgili politikaların temel sorununun, “ucuz iş gücü yaratmak” amacının kendisinde bulunduğunun altı çizildi.