İhraçlara karşı direniş 42. haftasında devam ediyor

KESK’li emekçilerin ihraçlara karşı direnişi 42. haftasında sürüyor

Kadıköy

Bakırköy

İhraç edilmelerine karşı başlattıkları direnişin 42. haftasında olan KESK’li emekçiler, bugün de 14.00-17.00 saatleri arasında Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Kadıköy Altıyol’da eylemlerini sürdürdü.

Bakırköy

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda pankart ve dövizlerini açarak bugün de eylemlerini sürdüren kamu emekçilerinden Filiz Uzal Soylu açıklama yaptı.

Bir gece yarısı çıkarılan KHK’larla işlerinden atılan kamu emekçileri olduklarını belirten Soylu, neden ihraç edildiklerini ise şu maddelerle açıkladı:

“- Kamu emekçilerinin iş güvencesine sahip çıktığımız için.

- Parasız, bilimsel, laik, anadilinde nitelikli eğitim istediğimiz için.

- Sağlıkta özelleştirmeye, ticarileştirmeye karşı çıktığımız için.

- Kamu hizmetlerinin tasfiyesine karşı çıkıp, nitelikli ve ulaşılabilir olmasını savunduğumuz için.

- Eşitliği, adaleti, demokrasiyi, barışı savunduğumuz için.

- Ve en önemlisi iktidara biat etmediğimiz, AKP’nin memuru olmadığımız için OHAL kararlarıyla ihraç edildik, yani işten atıldık.”

Soylu, işlerine sahip çıktıklarını ve bunun için direnişi seçtiklerini belirterek herkesi mücadelelerine destek vermeye çağırdı.

Müzik yayını eşliğinde horon vuran ve oturma eylemini sürdüren direnişçiler işlerine geri dönme talebiyle başlattıkları imza kampanyasına da devam ettiler.

Kadıköy

Direnişçiler Altıyol’daki direniş alanını düzenledikten sonra bugünkü eylemlerini de açıklamayla başlattılar. Mehmet Sarı’nın okuduğu açıklama 42 haftadır direndikleri hatırlatılarak başladı. Yanı sıra, Yüksel direnişinin 393., Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 273. gününde olduğuna dikkat çekildi. AKP iktidarının içeride OHAL, dışarıda da savaş ve saldırganlık politikasını uyguladığı belirtilen açıklamada, yaratılan korku iklimi ile ülkenin açık hapishaneye dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. Bir yanda hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk, diğer yanda da milyonlarca emekçinin sefalet koşullarında yaşadığı belirtilen açıklamada, bu durumun “vatan-din-bayrak” söylemiyle gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Eğitim ve sağlığın özelleştirildiği, eğitimde gericiliğin “ya imam hatip ya kalitesiz eğitim” ikilemine vardığı ifade edilen açıklamada, hukukun ve hak arama yollarının da ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi. OHAL komisyonunun Gülmen ve Özakça için karar vermesi istenen açıklamada, OHAL’in kaldırılması ve KHK’ların iptal edilmesi talebiyle sona erdi. Açıklama sırasında “KHK’lar gidecek biz kalacağız!”, “Nuriye, Semih yalnız değildir!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” sloganları atıldı.

Müzik yayını ve imza toplayarak süren eylemde, aralıklarla teşhir konuşmaları yapıldı. Direnişçilere ‘78’liler Vakfı ve HDP Emek Komisyonu da destek verdi.

Kızıl Bayrak / İstanbul